Asset Management

Asset Management

Asset Portal

Vještine povećanja iskoristivosti imovine i optimiziranja nabave i/ili razmještaja ključne su za rast organizacijske učinkovitosti i postizanje vrhunskih financijskih rezultata. ARCHIBUS Asset Portal pruža sredstva za poboljšanje točnosti podataka o registru imovine, povećanje iskoristivosti imovine, te optimizaciju odluka o nabavi imovine i razmještaju u sklopu ukupnog kapitalnog plana. Sposobnosti Asset Portal-a nadilaze sami financijski fokus i mogu također pratiti imovinu po osobi koja je odgovorna za nju, mjestu troška ili odjelu koji ovisi o imovini i/ili fizičkoj lokaciji gdje se imovina nalazi. To pomaže povećanju organizacijske odgovornosti i olakšava pregrupiranje imovine, kada je to potrebno.

Poboljšajte omjere iskoristivosti, smanjite rashode

Profesionalci koji upravljaju nepokretnom imovinom često moraju odgovoriti na pitanja o njihovoj potrebi, lokaciji, upotrebi, stanju i još mnogo toga. Među najizazovnija pitanja spada kako se ukupna operativna i kapitalna sredstva utrošena na nepokretnu imovinu uklapaju u veći plan proračuna i kapitala – te jesu li ti troškovi opravdani? Aplikacija ARCHIBUS Asset Portal vam omogućuje da odgovorite na ova pitanja s pouzdanjem – te da smanjite kapitalne izdatke i do 10% — pružajući prošireni uvid i analizu baze nepokretne imovine organizacije.

Pratite i upravljajte vlasništvom imovine

Kontinuirane povratne informacije od neprekidnih aktivnosti vezanih uz objekte povećavaju točnost skladišta podataka o imovini. ARCHIBUS Asset Portal poboljšava odgovornost i odlučivanje na svim razinama prikupljanjem ključnih podataka o imovini i identificiranjem osoblja koje je izravno odgovorno za tu imovinu, kao i poslovnih linija koje imovina uzdržava. U konačnici, ta odgovornost će pokretati poboljšanu optimizaciju imovine koja podržava organizacijsku misiju na najnižem trošku.

Uskladite s računovodstvenim / propisnim zahtjevima

Zbog samog broja imovine u vlasništvu organizacije, njihovo točno praćenje u skladu sa računovodstvenim i propisnim zahtjevima je neprestani izazov. Sposobnost ARCHIBUS Asset Portal-a da objedinjuje i dijeli informacije o imovini, omogućava alate potrebne za proaktivno upravljanje imovinom.

Integrirajte planiranje imovine sa poslovanjem

ARCHIBUS Asset Portal pruža osnovu za planiranje vezane raspodjele kapitala, budžetiranje, te procese odobrenja. Njegovo web-orijentirano sučelje nudi pojednostavljeni način za suradnju u cijeloj organizaciji u povezivanju i koordiniranju odgovornosti centraliziranog planiranja.

Podržite mrežnu infrastrukturu

Asset Portal daje organizacijama detaljan, dostupan, i ažuran pogled na fizičku mrežnu imovinu, koji korisnicima pruža alate za učinkovito planiranje mreže i korisničku podršku.

Prednosti

 • Donosi poboljšane stope iskoristivosti namještaja i opreme, što može smanjiti kapitalne rashode za čak 10% godišnje
 • Prati i upravlja vlasništvom i upotrebom imovine radi povećanja organizacijske odgovornosti i promicanja mogućnosti pregrupiranja
 • Osigurava usklađenost sa zahtjevima financijskog računovodstva i/ili propisnih naloga
 • Uspostavlja koherentan proces za povezivanje planiranja imovine, nabave, praćenja, zbrinjavanja i povrata investicije
 • Održava točan popis mrežne infrastrukture za omogućavanje poboljšanog planiranja i visokog stupnja unutarnje korisničke podrške

Aktivnosti i izvještaji

 • Property Types
 • Depreciation Logs
 • Depreciation Schedules
 • General Ledger Journal Entries
 • Integrated Telecom Asset Console
 • Equipment Plan
 • Equipment by Department/Room
 • Equipment by Warranties
 • Equipment by Insurance Policies
 • Furniture Plan
 • Furniture by Department
 • Furniture Counts by Standard / Building / Floor / Room / Department
 • Jack Plan
 • Jacks by Room


Asset Portal aplikacija uspostavlja važne mjerne mehanizme poput analize troška naspram korištenja za pomoć pravdanju ulaganja u imovinu.