Asset Management

Asset Management

Furniture & Equipment Management

Učinkovito upravljanje fizičkom imovinom, kao što su namještaj i oprema, od vitalne je važnosti za održavanje financijskog zdravlja organizacije. Ipak, pokušaji praćenja promjene imovine i osoblja, a imajući u vidu troškove, često se mogu činiti nesavladivi. ARCHIBUS Furniture & Equipment Management aplikacija je AutoCAD ®-orijentirano rješenje koje vam pomaže upravljati tom imovinom ekonomično i dizajnirati produktivnije radne okoline. Ova aplikacija također pomaže u smanjenju troškova i povećavanju produktivnosti u planiranju i izvršenju selidbe pojedinca ili male skupine, dodavanja, te izmjene. Organizacije koje nailaze na selidbe velikih skupina ili složene procese selidbe/dodavanja/promjene također mogu implementirati web-orijentiranu aplikaciju ARCHIBUS Move Management.

Upravljajte inventarom i upotrebom imovine

Znanje kako se namještaj i oprema trenutno upotrebljava omogućuje vam bolju raspodjelu resursa i proaktivno upravljanje stopom premještaja imovine. Ipak, prikupljanje informacija o inventaru imovine može biti zamorno i dugotrajno. Ubrzajte proces pomoću ugrađenih anketnih obrazaca i mogućnostima bar-kodiranja. Brzo usporedite stvarnu lokaciju imovine sa trenutnom lokacijom navedenoj u vašoj ARCHIBUS bazi podataka za ispravljanje odstupanja. Učitajte podatke nove terenske ankete u bazu podataka da održavate točnu sumu i vrijednost inventara.

Pregrupirajte naspram otpisa

Jednostavno stvorite proračune za pojedine projekte, mjesta troška, ili cijelu organizaciju. Također možete donositi bolje odluke o rashodima te kontinuirano pratiti amortizaciju i vrijednost imovine što će vam pomoći da odlučite da li popraviti, zamijeniti ili pregrupirati opremu. Jednostavno procijenite alternative “kupnja naspram zakup” kako bi se utvrdila najisplativija opcija za vaše potrebe.

Zamislite učinkovite razmještaje

Preinakama razmještaja vaših AutoCAD® tlocrta možete usporediti zahtjeve selidbe za različite razmještaje radi utvrđivanja najučinkovitije opcije. Budući da su informacije o vašem namještaju i opremi povezani s vašim crtežima, novi razmještaji se odmah ažuriraju u bazi podataka da odražavaju točne tlocrte.

Napravite selidbe, dodavanja, i promjene bez teškoća

Učinkovito izvršite planove jednostavnih preseljenja s minimalnim smetnjama i pomognite konsolidaciju skupih ad hoc selidbi. Stvorite naloge za selidbu s detaljnim uputama, generiranim iz probnih razmještaja, za distribuciju osoblju za selidbe.

Izradite strategije i planove

Možete odrediti proračune za namještaj i opremu pomoću izvještaja amortizacije i stope premještaja u aplikaciji, za prvu procjenu imovine koju je potrebno zamijeniti. Slijedeće, odredite novu imovinu koju ćete zahtijevati obzirom na prosječnu stopu rasta organizacije. Koristite podatke o troškovima nabave iz tablica standarda opreme i namještaja za određivanje troška zamjene i dodavanja zahtjevanih stavki u vaš inventar.

Prednosti

 • Upravlja vlasništvom i upotrebom imovine radi povećanja organizacijske odgovornosti i smanjenja troškova
 • Smanjuje potrebu za otpisima praćenjem lokacije i amortizacije imovine
 • Omogućava probne razmještaje za analizu različitih mogućnosti selidbe prije nego što se izvrše
 • Izvršava jednostavne selidbe, dodavanja, i promjene kako bi se smanjio poremećaj i održala produktivnost
 • Analizira financijski utjecaj inventara namještaja i opreme

Aktivnosti i izvještaji

 • Furniture Standards Book
 • Equipment Standards Book
 • Room Standards and Furniture Book
 • Tagged Furniture Layout Report
 • Tagged Furniture Counts by Standard by Department
 • Equipment Layout Report
 • Equipment Inventory by Equipment Standard
 • Equipment Inventory Counts by Standard by Department
 • Equipment Disposition History
 • Furniture Standards Inventory Count by Standards by Department
 • Employee Move Order
 • Create Move Orders From Trial Layouts
 • Churn Statistics From Move Orders


Pratite nomenklaturu i vrijednost vaše imovine i opreme korištenjem bar kod oznaka i mobilnih uređaja.