Building Operations

Building Operations

On Demand Work

Učinkovito upravljanje zadacima održavanja je od vitalnog značaja za održavanje glatkog rada infrastrukture i objekata vaše organizacije. Ostanite na pravom putu s ARCHIBUS On Demand Work modulom – web-orijentirana aplikacija koja automatizira sve korake procesa održavanja na zahtjev, od zahtjeva, do odobrenja, do raspoređivanja i izdavanja radnih naloga, do završetka i povratne informacije. On Demand Work samouslužna funkcionalnost pomaže smanjiti operativne troškove provođenjem kontrole procesa i održavanjem trenutnih, dostupnih i djelotvornih informacija. Ovaj centralizirani repozitorij omogućuje poboljšano predviđanje i planiranje proračuna radi optimizacije operativne učinkovitosti. Podignite razine zadovoljstva korisnika osnažujući zahtjevatelje i komunikacijom s njima prilikom svakog koraka u procesu pomoću ARCHIBUS On Demand Work modula.

Pojednostavite proces održavanja

Kao dio jednostavne za implementaciju web-orijentirane platforme, On Demand Work pruža intuitivno, samouslužno okruženje za radne zahtjeve, koji se lako može proširiti na cijelu vašu organizaciju. Postavljanje On Demand Work oslobađa operativne menadžere dnevnih administrativnih zadataka dopuštajući im da više vremena provode poboljšavajući ukupnu isporuku usluga po nižoj cijeni.

Smanjite operativne troškove

On Demand Work jeftino upravlja protokom radnih zahtjeva i radnih naloga između bilo unutarnjih ili vanjskih radnih timova. Aplikacija također smanjuje troškove izvješćivanja temeljeno na učinkovitom spremanju podataka i ponovnoj upotrebi u usporedbi s nasljedno intenzivnim po pitanju resursa naporima potrebnih kod papirnato temeljenih procesa. Pored toga, On Demand Work pruža Planning Board™ funkciju za pomoć nadzornicima u jednostavnom i učinkovitom planiranju rada i raspoređivanju izvođača radova. Ova funkcija integrira unaprijed definirana pravila, kao što su uslužni okviri te odmori/praznici prilikom dodjeljivanja radnih zadataka. Nadzornici mogu učinkovito odrediti prioritete rada, osiguravajući da se kritični zadaci odrađuju pravodobno.

Provedite standards pomoću SLA

Integracija Ugovora o razini usluge (SLA) i sigurnosti na temelju uloga osigurava korisnicima dobivanje razine usluga definirane SLA parametrima.

Poboljšajte proces planiranja

Središnjom pohranom podataka o troškovima održavanja po sektoru, odjelu, zgradi, opremi, tipu problema, među ostalima, ARCHIBUS On Demand Work pomaže menadžerima učinkovito planiranje proračuna i optimiziranje razina usluga.

Prednosti

 • Pojednostavljuje procese zadataka održavanja za zahtjeve, otpremu, i povratne informacijeradi poboljšanja pružanja usluga
 • Smanjuje operativne troškove kroz automatizirane radne procese i pojednostavljenom komunikacijom
 • Pruža besprijekorne veze sa Ugovorima o razini usluge (SLA) radi provedbe standarda te povećanja učinkovitosti
 • Omogućuje poboljšano predviđanje kapitalnih i proračuna za održavanja

Aktivnosti i izvještaji

 • Open Work Requests by Problem Type and Status
 • Workload Reporting with Estimated Hours
 • Open Work Requests
 • Cost of Work Requests
 • Cost vs. Budget of Work Requests
 • Archived Work Requests
 • Cost of Archived Work Requests
 • Flexible Workflows and Routing
 • Schedule Craftspersons and Tools
 • Work Team Performance
 • Automated Escalations and Notifications
 • Estimate Costs: Trades, Tools, Parts, etc.
 • Satisfaction Survey Results
 • Escalations of Work Requests
 • Service Level Agreement (SLA) Controls


Planska ploča ima funkciju koja omogućuje nadzornicima vizualnu izradu rasporeda procijenjenog rada za raspoložive resurse jednostavnim povlačenjem radnih zadataka na raspored izvođača.