Building Operations

Building Operations

Preventive Maintenance

Osiguranje optimalnog stanja kritične imovine zahtijeva učinkovite procese održavanja za učinkovitu dodjelu resursa, provedbu postupaka/rasporeda, i upravljanje izvedbom. Web-orijentirani ARCHIBUS Preventive Maintenance (PM) modul omogućuje korisnicima proaktivno održavanje imovine, učinkovito uravnoteženje rasporeda, optimiziranje resursa, i praćenje ključnih podataka. Pojednostavite i poboljšajte PM procese pomoću ARCHIBUS Preventive Maintenance modula kako bi minimizirali skupe popravke, smanjili vrijeme operativnog zastoja, produžili životni ciklus usluge imovine, te poboljšali planiranje.

Pojednostavite i automatizirajte proces PM

ARCHIBUS Preventive Maintenance modul pruža integrirano web-orijentirano rješenje za automatizaciju i proaktivno upravljanje zadacima preventivnog održavanja. Organizacije propuštaju manje kritičnih zadataka i čine manje pogrešaka upotrebom središnjeg raspoređivanja, automatiziranom izradom radnih zahtjeva/naloga, uravnoteženom raspodjelom resursa, te drugim najboljim primjenama za održavanje fizičke imovine svih vrsta, uključujući i vozila.

Minimizirajte vrijeme zastoja opreme i popravke

Pravi trošak vremena zastoja imovine je često višestruko veći od neposrednog troška rada potrebnog za popravak – ponekad i desetak puta više od procjena korištenih u izvještajima za pravdanje troškova. Taj pravi trošak uključuje gubitak produktivnosti zbog neučinkovitosti opreme ili kvara na nizvodnim dionicama i njegovog utjecaja na korisničku uslugu. ARCHIBUS Preventive Maintenance modul pomaže osigurati da oprema, osoblje i operacije rade na najvišoj učinkovitosti, a pritom smanjujući rizik od ozljede ili propisnih kazni.

Produžite životne cikluse, smanjite kapitalne izdatke

PUčinkovito upravljani PM program potencijalno može produžiti vijek trajanja imovine izvan objavljenih parametara. Kako troškovi zamjene i dalje rastu, neophodno je uspostaviti proaktivne PM procese koje omogućava ARCHIBUS Preventive Maintenance modul. Dulji životni ciklusi opreme dopuštaju organizacijama da odgode kapitalne izdatke, rasterećujući proračunski pritisak.

Poboljšajte izvedbu i planiranje

ARCHIBUS Preventive Maintenance modul pruža mogućnost snimanja i analize podataka za poboljšanje djelovanja. Grupiranje svih podataka o održavanju u središnji repozitorij, u kombinaciji sa mogućnostima pregledavanja i ocjenjivanja svih procesa/troškova/ishoda, dodaje sofisticirane propisane sposobnosti ovom rješenju. Ova kombinacija djelotvornosti i analitičnosti unutar ARCHIBUS Preventive Maintenance modula može pomoći transformirati organizacijsko upravljanje svojom imovinom.

Implementirajte potpuno web-orijentirano EAM rješenje

Iako može biti implementiran kao samostalan program, ARCHIBUS Preventive Maintenance modul nadopunjuje druge ARCHIBUS web-orijentirane module kako bi dostavio sveobuhvatno, potpuno integrirano Enterprise Asset Management (EAM) rješenje. Njegovi intuitivni obrasci vezani su izravno sa središnjim ARCHIBUS repozitorijem kako bi se omogućilo ponovno korištenje postojećih podataka, što izbjegava potrebu za vremenski zahtjevnim ponovnim kodiranjem ili prebacivanjem podataka između sustava.

Prednosti

 • Pojednostavljuje i automatizira PM proces radi poboljšanja operativne učinkovitosti
 • Minimizira vrijeme zastoja operativne opreme i skupe popravke
 • Produžuje korisni vijek trajanja fizičke imovine što rezultira smanjenim kapitalnim izdacima
 • Poboljšava planiranje spremanjem podataka o troškovima, upotrebi resursa, radnom opterećenju/izvedbi pružatelja usluge, povijesti održavanja opreme, i još mnogo toga
 • Donosi isplativ, zatvoreni sustav Enterprise Asset Management (EAM) kao dio integriranog, web-orijentiranog ARCHIBUS paketa proizvoda

Aktivnosti i izvještaji

 • Procedures by Primary Trade
 • PM Work Requests and Work Orders
 • Overdue PM Work
 • PM Work Forecast
 • PM Resource Requirements Forecast
 • 52-Week PM Work Schedule
 • Equipment Maintenance History
 • Equipment Failure Analysis
 • Equipment Replacement Analysis
 • Trades/Service Provider Analysis


Proaktivni procesi preventivnog održavanja čine da oprema radi na vršnoj učinkovitosti tako da se dokumentira povijest održavanja radi analize izvedbe i otkrivanja uzoraka koji zahtjevaju popravak.