Capital Project Management

Capital Project Management

Capital Project Management

Capital Project Management

Capital Budgeting

Pristup zaštićenoj informaciji kapitalnog proračuna smanjuje rizik od poduzimanja skupog, vremenski zahtjevnog projekta koji u konačnici ne prođe zbog neadekvatnih resursa. ARCHIBUS Capital Budgeting modul pruža metodu za praćenje ciklusa proračunskog kapitala od zahtjeva i ocjenjivanja, kroz odobravanje i financiranje. Uz ove informacije u jednom, središnjem mjestu, korisnik može izvršiti strateško planiranje, proširenje, modernizaciju, te konsolidaciju projekata u organizaciji na troškovno učinkovit način.

Više…

Capital Project Management

Capital Project Management

Project Management

Prijava uspješnog projekta do završetka – neovisno da li se radi o projektu obnove, nabave, izgradnje ili premještaja – zahtjeva dobro organizirano spremište podataka projekta i prakse tijeka rada. ARCHIBUS Project Management modul daje članovima projektnog tima radni pristup središnjem skladištu informacija koje sve sudionike usklađuje s glavnim ciljevima planiranja. Time se osigurava da projekti ostanu u-rasporedu i unutar proračuna, pritom pružajući vrijedne podatke usporedbe za buduće projekte.

Više…

Capital Project Management

Capital Project Management

Condition Assessment

Možete li opravdati povećane odgode za održavanje i potrošnju na kapitalne obnove na temelju statičkih, a možda i zastarjelih informacija? Web-baziran ARCHIBUS Condition Assessment modul pruža objektivan, dinamičan proces za procjenu fizičke imovine kako bi se potkrijepile korektivne mjere, na temelju olakšanja rizika i operativnih prioriteta. Koristeći u procjeni stanja točan i pravovremeni repozitorij, može povećati vijek trajanja sredstva, smanjivanje skupih zastoja, smanjenje administrativnih troškova i pojednostavljenje planiranja kapitala i budžetiranja procesa. Uspješna implementacija može isporučiti poboljšane indekse stanja objekata i infrastrukture kroz smanjenje ukupnih troškova posjedovanja.

Više…

Capital Project Management

Capital Project Management

Commissioning

Vlasnici zgrade često su sputani zbog nedostatka djelotvorne i učinkovite komunikacije tijekom faza projektiranja, izgradnje i puštanja u rad, što rezultira nepotrebnim troškovima i operativnom neučinkovitošću. ARCHIBUS Commissioning aplikacija pomaže u rješavanju ovog problema snimanjem i koordinacijom grafičkih i ne-grafičkih podataka – uključujući Building Information Modeling (BIM), realne crteže, nacrtne setove, priručnike za održavanje, te informacije o prostoru i opremi – u jednom središnjom repozitoriju. Aplikacija čini sve podatkovne elemente pretraživima i dostupnima za pregledavanje pomoću web preglednika ili mobilnog uređaja. Aplikacija također povezuje sve informacije za potvrdu da objekt i njegovi sustavi ispunjavaju predviđene specifikacije. ARCHIBUS Commissioning također pomaže smanjiti troškove povezane sa štetom i korektivnim mjerama, te optimizirati izvedbu sustava zgrade.

Više…