Capital Project Management

Capital Project Management

Capital Budgeting

Pristup zaštićenoj informaciji kapitalnog proračuna smanjuje rizik od poduzimanja skupog, vremenski zahtjevnog projekta koji u konačnici ne prođe zbog neadekvatnih resursa. ARCHIBUS Capital Budgeting modul pruža metodu za praćenje ciklusa proračunskog kapitala od zahtjeva i ocjenjivanja, kroz odobravanje i financiranje. Uz ove informacije u jednom, središnjem mjestu, korisnik može izvršiti strateško planiranje, proširenje, modernizaciju, te konsolidaciju projekata u organizaciji na troškovno učinkovit način.

Konsolidirajte aktivnosti planiranja

ARCHIBUS Capital Budgeting modul koristi web-bazirane inteligentne radne procese za povezivanje sudionika u cijelom procesu budžetiranja kapitala. Uz ove informacije u jednom, središnjem mjestu, korisnik može izvršiti strateško planiranje, proširenja, modernizacije, obnove i konsolidacije projekata u organizaciji, na troškovno učinkovit način. Proces je usklađen s cjelokupnim strateškim objektom i infrastrukturnim planovima vaše organizacije, te nudi web-bazirane konzole ili nadzorne ploče na svakom koraku, kako bi pomogli korisnicima da lako vizualiziraju napredak projekta.

Upravljajte projektima putem više web lokacija

Aplikacija vam također omogućava da upravljate kapitalnim proračunom preko više disciplina i mjesta putem jedne centralizirane i usklađene metodologije. Možete grupirati po projekatima, kapitalnim programima, mjestima, a također i objediniti podatke iz više izvora u cjelokupni, organizacijski pogled kapitalnih zahtjeva i raspoloživosti i/ili dodjele sredstava.

Omogućava “što-ako” planiranje

ARCHIBUS Capital Budgeting modul pruža niz inteligentnih radnih procesa “izvan-kutije”, koji su dizajnirani za poboljšanje procesa strateškog planiranja kapitala pomoću “što-ako” scenarija. Na primjer, oblici budžetiranja kapitala mogu se koristiti sami, ili možete dodati detalje na razini projekta i na razini zadatka, te se rezultati prikazuju do najviše razine proračuna. Mogući koraci uključuju procjenu i određivanje prioriteta programa ili projekata.

Integrirajte “kraj-na-kraj” planiranje

U kombinaciji s procjenom stanja i informacijama o građevinskim radovima, ARCHIBUS Capital Budgeting modul integrira odvojene prakse u bešavni proces. To može pomoći menadžerima u odgovoru kapitalnim zahtjevima s raspoloživim resursima za svaki predloženi kapitalni plan budžetiranja, dok istovremeno eliminira potrebu za suvišnim unosom podataka. Osim toga, kada se koristi u sprezi s ARCHIBUS Project Management modulom, moguće je kreirati korisnički definirane kartice s bodovima, za vizualizaciju i upravljanje dnevnog napretka.

Prednosti

 • Rezimira sve aktivnosti planiranja proračuna u dosljednom format s ciljem prioritiziranja programa i projekata, koordiniranja aktivnosti, te proračuna resursa
 • Razvija centraliziranu metodologiju za učinkovito upravljanje kapitalnim projektima kroz više odjela i lokacija
 • Omogućuje “što-ako” planiranje s ciljem smanjenja prekida poslovanja i prekoračenja troškova
 • Integrira funkcije procjene stanja, budžetiranja kapitala, i projektni menadžment kako bi se bolje rasporedilo proračun i sredstva za potpuno planiranje s-kraja-na-kraj

Aktivnosti i izvještaji

 • Generate Capital Budget
 • Edit Budget Details
 • View Budget by Program
 • View Budget by Program Type
 • Enter Funding Sources
 • Allocate Funding
 • View Approved Projects by Funding Year
 • View Available Capital and Expense Funds
 • View Unallocated Program Funds
 • View Project Funding by Fund
 • Plan Scenario Costs
 • Evaluate Scenario Funding


Jednostavno stvorite vizualni prikaz planiranih budžeta po troškovnim kategorijama za pomoć pri obrazloženju kapitalnih zahtjeva.