Capital Project Management

Capital Project Management

Project Management

Prijava uspješnog projekta do završetka – neovisno da li se radi o projektu obnove, nabave, izgradnje ili premještaja – zahtjeva dobro organizirano spremište podataka projekta i prakse tijeka rada. ARCHIBUS Project Management modul daje članovima projektnog tima radni pristup središnjem skladištu informacija koje sve sudionike usklađuje s glavnim ciljevima planiranja. Time se osigurava da projekti ostanu u-rasporedu i unutar proračuna, pritom pružajući vrijedne podatke usporedbe za buduće projekte.

Osigurajte centraliziranu “top-down” perspektivu

ARCHIBUS Project Management modul stvara središnji repozitorij od perspective vlasnika, omogućujući “top-down” pogled na projektne prioritete, akcije, troškove, i još mnogo toga. Snažni analitički prikazi mogu sažeti detalje iz nekoliko stotina projekata u jednu prikladnu matricu. Praćenje troškova i plaćanja u centraliziranom repozitoriju osigurava učinkovitiju kapitalnu potrošnju i drži projekte u planu. To integrirano rješenje može dopuniti ili eliminirati potrebu za odvojenim softverom i postupcima koji obično karakteriziraju budžetiranje kapitala i upravljanje projektima.

Sinkronizirajte članove projektnog tima

Struktura središnjeg repozitorija aplikacije potiče suradnju davanjem različitim članovima tima pristup jednom izvoru informacija. Interaktivni, web-bazirani obrasci omogučuju svakome lagan pregled i ažuriranje informacija u realnom vremenu, i koordiniraciju vremenskih i lokacijskih zadataka. Članovi tima mogu bolje uskladiti ciljeve projekta s organizacijskom misijom i pomoći u identifikaciji financijskih rizika i mogućnosti.

Benchmark performansi

Izmjerene performanse bodovnih obrasca utvrđuju kasne ili pretjerano budžetirane programe i/ili projekte na prvi pogled. Aplikacija olakšava pregled isplate, troškove po tipu aktivnosti, radne pakete, i bilo koje odstupanja od rasporeda tijekom trajanja projekta. Uz sve ove informacije pri ruci, korisnici mogu lako uspostaviti mjerila i identificirati projekte koji nisu dorasli tim standardima. Praćenje povijesnih projektnih podataka također olakšava identifikaciju mogućnosti poboljšanja za buduće projekte.

Pojednostavite nadzor projekta

Aplikacija uključuje mnoge značajke za pojednostavljenje upravljanje projektima i izvještavanje, od planiranja do faze izvođenja. Projektni predlošci primijenjuj standardizirane projektne metodologije među svim članovima projekta, uključujući i pružatelja usluga ili radova. Integrirane mogučnosti radnog tijeka izdaju relevantne, proaktivne obavijesti članovima projektnog tima.

Smanjite administrativni teret

ARCHIBUS Project Management modul uvelike može smanjiti administrativna opterećenja iskorištavanjem već postojećih podataka. Sposobnost aplikacije da integrira višestruke funkcije i sustave smanjuje duplicirani unos podataka i promovira komunikaciju između različitih odjela i mjesta. Davanje svim članovima tima širok pristup projektnim podacima pojednostavljuje komunikaciju smanjenjem telefonskih poziva, papirnatih faktura, i priručnika.

Prednosti

 • Stvara centralno spremište za “top-down” perspektive programskih i projektnih prioriteta, akcija i troškova
 • Olakšava process suradnje kako bi se omogućilo projektnim članovima sinkronizacija podataka sa različitih lokacija ili organizacijskih jedinica
 • Pruža jasne, procjenjene preglede podataka o performansama različitih programa i/ili projekata s ciljem identifikacije kasnih ili izvan-proračunskih komponenti na jednostavan pogled
 • Proširuje projekt nadzora putem konsolidiranih pregleda prikazujući događaje, zadatke, kao i statusne promjene svim članovima projekta
 • Smanjuje administrativno opterećenje iskorištavanjem postojećih podataka

Aktivnosti i izvještaji

 • Request Project
 • Add or Edit Actions
 • Define Template Projects
 • View Document Templates
 • Estimate Baseline Schedule and Durations
 • Review Variances
 • Gantt Chart
 • Enter/Approve Bids
 • Record and Publish Contracts
 • Actions Scheduled and Done
 • Import/Export Project
 • Invoices and Payments by Vendor
 • View Projects Scorecard
 • View Project Metrics
 • Review Vendor Performance History


Pregledajte projektne kalendare i gantt dijagrame na razinama zadataka, radnih paketa, projekata, ili programa kako bi pronašli ovisnosti u rasporedima koje utječu na planiranje.