Environmental & Risk Management

Environmental & Risk Management

Energy Management

Uz visoke troškove energije, naloga za smanjenje emisije ugljičnog dioksida, i napore održivosti koji dobivaju sve veću vidljivost, učinkovito upravljanje energijom postala je kritična praksa za organizacije s pogledom u budućnost. ARCHIBUS Energy Management osigurava sredstva za lako združivanje, procjenu, i optimiziranje odluka o energijskoj i komunalnoj potrošnji kako bi se smanjila nepotrebna potrošnja i troškovi. Za razliku od proračunske tablice ili samog financijskog softvera, Energy Management pomaže korisnicima uzajamnu vezu i upravljanje opsežnim podacima o troškovima sa informacijama o objektima u stvarnom vremenu i infrastrukturnim portfeljom za praćenje energijskih rashoda prema poslovnom planu ili ciljanim mjerilima.

Smanjite troškove i emisiju stakleničkih plinova

Komunalni troškovi predstavljaju, u prosjeku, 13% od ukupnih godišnjih troškova objekta prema International Facility Management Association (IFMA). Kako organizacije povećano prihvaćaju ciljeve o smanjenju emisije stakleničkih plinova, postaje jednako jasno da proračunske tablice i računovodstveni softver ne mogu mapirati trenutnu potrošnju energije, modelirati scenarije sanacije, i mjeriti učinkovitost periodičnih promjena, temeljeno na zakonskim standardima. ARCHIBUS Energy Management čini sve to i još više s analitičkim alatima koji pomažu u smanjivanju troškova energije za 5%, ili oko $ 1 do 2 USD po kvadratnom metru. Aplikacija, koja se obično sama otplati za manje od godinu dana, čimbenik je u širokom rasponu varijabli za kontrolu troškova, a pomaže postignuću ciljeva o očuvanju energije.

Pristupite, združite, i procijenite potrošnju energije

Praćenje i kontroliranje potrošnje energije je nedostižan cilj bez pravih alata. ARCHIBUS Energy Management centralizira inicijative za upravljanje energijom temeljene na stvarnim operativnim podacima. Pruža menadžerima sredstva za shvaćanje kako i gdje se energija kupuje i upotrebljava kako bi optimizirali učinkovitost i proveli najbolje prakse korištenjem informacija u stvarnom vremenu.

Ublažite rizik s poboljšanim analizama i planiranjem

U kontekstu upravljanja energijom, menadžeri moraju uravnotežiti širok raspon potreba, od donošenja odluka o kapitalnom projektu do izračunavanja povrata ulaganja napora sanacije. ARCHIBUS Energy Management omogućuje alate za preoblikovanje ovih izračuna iz radno-intenzivnih vježbi u pomoć podrške tečnim odlukama.

Uskladite potrošnju/prioritete, ponovno iskoristite postojeće podatke

ARCHIBUS Energy Management može poboljšati odluke usklađivanjem potrošnje energije s organizacijskim prioritetima. Povezujući troškove energije sa odlukama o popunjenosti, organizacije mogu smanjiti troškove konsolidacijom iz objekata s visokim troškovima energije u odnosu na ostale troškove popunjenosti. Osim toga, integrirajući Energy Management s drugim ARCHIBUS aplikacijama, organizacije mogu ubrzati učinkovitost za daljnje smanjenje operativnih troškova.

Prednosti

 • Snižava godišnje troškove energije, obično za 5% (ili oko $1 do 2 USD po kvadratnom metru prostora/godišnje) i smanjuje emisiju stakleničkih plinova
 • Pruža mogućnosti revizije za jednostavan pristup, združivanje, i procjenu modela potrošnje kao temelj za pregovore o cijenama i konsolidaciju pružatelja energijskih usluga
 • Smanjuje poslovni rizik i izloženost promjenama u energijskim troškovima ili regulacijama emisija ugljičnog dioksida putem “što-ako” analiza
 • Poboljšava donošenje odluka usklađujući potrošnju energije s organizacijskim prioritetima

Aktivnosti i izvještaji

 • Utility Costs by Type
 • Utility Costs with Consumption
 • Electric Cost with Rate
 • Gas Cost with Rate
 • Electric Load Factor
 • Electric/Gas Consumption or Demand vs. Weather Model
 • Utility Metrics by Building, Building Use, Site, Bill Type, Vendor
 • Interactive Energy Intelligence Reports
 • What-If Projections of Energy Cost and Occupancy Changes
 • GIS Thematic Maps of Energy Cost by Building/Location, Occupant/Building, Area


Grafički pregledi radnih ploča, poput komunalnog troška s potrošnjom (po zgradi i obračunskom razdoblju) na slici iznad, pojednostavljuje vizualizaciju i analizu uz poboljšanje podrške odlučivanju za strategije upravljanja energijom.