Environmental & Risk Management

Environmental & Risk Management

Environmental Health & Safety

Upravljanje sveobuhvatnim programom zaštite zdravlja i sigurnosti na radu za zaštitu i pojedinaca od opasnosti i čitave organizacije od odgovornosti može biti porazno. ARCHIBUS Environmental Health & Safety (EH&S) aplikacija omogućuje menadžerima da brzo povežu incidente s lokacijama, opremom i osobljem, te jednostavno povežu zapise o obuci zaposlenika i/ili lječničke preglede za te iste incidente. Kao dio sveobuhvatnog programa upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu, ova aplikacija je ključan alat za pomoć u dokumentiranju dokaza o sukladnosti za unutarnje standarde ili vanjske regulatorne zahtjeve. Ova dokumentacija može uvelike smanjiti troškove usklađivanja, kao i novčane kazne za organizaciju.

Identificirajte i proaktivno ispravite rizike na radnom mjestu

Dizajnirana za facility i safety menadžere, ARCHIBUS Environmental Health & Safety aplikacija omogućuje procese, te pruža preciznu potrebnu dokumentaciju, radi smanjenja zdravstvenih i sigurnosnih rizika za zaposlenike, te ograničavanja odgovornosti za organizaciju na temelju pogrešaka, propusta i nesreća. Web-temeljena aplikacija ARCHIBUS EH&S nudi fleksibilan, dinamičan i veoma sustavan proces integriranja i organiziranja kritičnih informacija o zdravlju i sigurnosti s fizičkim lokacijama i podacima o zaposlenicima / stanarima, koji pomaže pružiti sveobuhvatan pogled na pitanja sigurnosti.

Smanjite troškove usklađenosti, zdravstvenih usluga i produktivnosti

U SAD-u, jedno nenamjerno kršenje sigurnosti lako može donijeti novčanu kaznu od 7.000 dolara ili više, čak i kad nitko nije ozlijeđen. Ozbiljnije, falsificirani izvještaj saveznoj agenciji kao što je Agencija za zaštitu na radu (OSHA) može dovesti do novčane kazne od 10.000 dolara i/ili šest mjeseci zatvora. Kao dio sveobuhvatnog programa upravljanja sigurnošću, ARCHIBUS EH&S je kritičan alat za pomoć dokumentiranju dokaza o sukladnosti za unutarnje standarde ili vanjske regulatorne zahtjeve. Rezultirajuće potpune i točne informacije mogu uvelike smanjiti regulatorne novčane kazne, naknade za osobne ozljede, te gubitak produktivnosti zbog operativnih poremećaja.

Upravljajte zdravstvenim / sigurnosnim incidentima

Pored pružanja branjivih dokaza o usklađenosti s regulatornim nalozima, ARCHIBUS EH&S također pomaže postaviti prioritetne aktivnosti prije, a i nakon, zdravstvenih i sigurnosnih incidenata. Ovaj zadatak je učinjen laganim pomoću sveobuhvatne zdravstvene i sigurnosne baze podataka, kao i uključivanja grafičkih značajki koje čine korištenje alata vrlo intuitivnim i informativnim.

Smanjite administrativne troškove

Upravljanje sveobuhvatnim, obranjivim programom zaštite zdravlja i sigurnosti na radu bez pravih alata može biti složen i skup pothvat sa administrativnog gledišta. Pokušaj upravljanja EH&S rasporedima pomoću proračunskih tablica i/ili planerskih aplikacija kao što su Microsoft Outlook® ili IBM Lotus Notes® može biti prihvatljiv za ograničen broj suradnika, ali ti alati mogu brzo doći do svojih ograničenja. ARCHIBUS EH&S pomaže menadžerima ne samo učinkovito upravljati s više rasporeda i rokova za više suradnika, već i ekonomično procjenjivanje za pomoć u upravljanju višestrukim poslovnim jedinicama i/ili geografskim lokacijama.

Prednosti

 • Pruža proaktivni proces za identifikaciju, procjenu i ispravljanje zdravstvenih i sigurnosnih rizika na radnom mjestu
 • Omogućuje smanjenje zdravstvenih zahtjeva, invalidske naknade, te gubitka produktivnosti zbog ozljede ili bolesti vezane uz radno mjesto
 • Donosi učinkovito praćenje zdravstvenih i sigurnosnih incidenata kako bi se smanjio rizik i odgovornost za organizaciju
 • Smanjuje ukupne troškove administracije sveobuhvatnog, obranjivog programa zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

Aktivnosti i izvještaji

 • Obuke, PPE tipovi i lječnički pregledi po radnoj kategoriji
 • PPE tipovi zaposlenika
 • Obnove PPE tipova
 • Osoblje po programu obuke
 • Detalji obuke zaposlenika
 • Detalji programa obuke
 • Tekuće obuke
 • Nedavni incidenti
 • Izvještaj i mapa incidenata
 • Detalji incidenata
 • Radna ograničenja po kategoriji
 • Radna ograničenja zaposlenika
 • Radna ograničenja po standardu zaposlenika
 • Radna ograničenja po lokaciji
 • Lječnički pregledi zaposlenika
 • Tekući lječnički pregledi

ARCHIBUS Environmental Health & Safety aplikacija pruža ustrojeni repozitorij svih bitnih podataka i može prikazati mape ili tlocrte s prikazom lokacija incidenata, s mogućnošću detaljnih informacija.