Environmental & Risk Management

Environmental & Risk Management

Environmental Sustainability Assessment

Sve veći broj organizacija prepoznaje stratešku vrijednost smanjenja njihove emisije stakleničkih plinova radi zaštite okoliša i poboljšanja svoje bilance. Web-orijentirana ARCHIBUS aplikacija Environmental Sustainability Assessment pomaže realizirati koncept održivosti okoliša u smislu praćenja, rangiranje i dokumentiranja pojedinosti o stanju i namjeni fizičke imovine tako da se korektivne mjere mogu poduzeti. Za razliku od proračunskih tablica i drugih ručnih procesa, aplikacija pruža uistinu objektivan i sustavan način identificiranja i postavljanja prioriteta zamjena, nadogradnja i renoviranja objekta, na temelju kriterija održivosti okoliša, uz utjecaj ostalih ARCHIBUS podataka o objektima iz središnjeg repozitorija.

Uspostavite proaktivne procese održivosti

Koristeći samo proračunske tablice i druge ručne procese, mnogim menadžerima objekata nedostaju centralizirani podaci i proizvodni alati potrebni za smanjivanje vlastite emisije stakleničkih plinova u određenom postotku godišnje. Slično tome, mogu im teškoće predstavljati ocijenjivanje postojećih uvjeta, kvantificiranje utjecaja nedostataka, i postavljanje prioriteta stavki unutar cjelokupnog sanacijskog programa. ARCHIBUS Environmental Sustainability Assessment pruža i alate i ciljanu metodologiju za uspostavljanje proaktivnih procesa održivosti koji su i ekološki i ekonomski obranjivi.

Postavite prioritete popravaka, obnavljanja, zamjena

Environmental Sustainability Assessment omogućuje prikaz pozitivnih efekata koje ekološki prihvatljiva imovina i procesi imaju na organizaciju. Aplikacija mjeri potrošnju naspram idealnih razina, na primjer, i ukazuje na potrebne korake u zamjeni ili unaprijeđenju djelovanja neučinkovitih sredstava.

Unaprijedite kapitalno budžetiranje i planiranje

Da biste poboljšali odlučivanje kroz dosljednost informacija, Environmental Sustainability Assessment pruža zbirke podataka i mogućnosti integracije potrebne za uvođenje veće strogosti i preciznosti u aktivnosti kapitalnog budžetiranja i kapitalnog planiranja. Aplikacija također pomaže osigurati da se odluke koje uključuju prioritete financiranja donose realno i objektivno, na temelju normaliziranih kriterija i podataka.

Podignite učinkovitost inicijative

ARCHIBUS Environmental Sustainability Assessment povećava učinkovitost napora održivosti uklapanjem procesa procjene s upravljanjem radnim nalozima i upotrebom jedinstvene pohrane ARCHIBUS podataka. Organizacije mogu uvelike smanjiti administrativne troškove pomoću jedinstvenog sustava i zajedničke baze podataka, koja pruža brz pristup točnim trenutnim i povijesnim podacima.

Prednosti

 • Utvrđuje proaktivne procese održivosti koji mogu unaprijediti operativne efikasnosti, poboljšati radne okoline interesnih skupina, te povećati vrijednost imovine
 • Identificira imovinu koju treba popraviti, obnoviti ili zamijeniti radi postizanja ciljeva učinkovitosti zaštite okoliša ili podrške postojećeg LEED™ klasifikacijskog programa
 • Unaprijeđuje kapitalno budžetiranje i kapacitete za planiranje praćenjem troškova i proračuna povezanim s nedostacima zaštite okoliša
 • Povećava učinkovitost napora održivosti uklapanjem procjene s upravljanjem radnim nalozima te upotrebom jedinstvene pohrane podataka

Aktivnosti i izvještaji

 • Assessment Scoreboard
 • Assessments by Project
 • Assessment Project Statistics by Location
 • Assessments with Sustainability Ratings Greater than 25
 • Manage Assessment Items
 • Open Energy Usage Issues
 • Work Requests Summary by Active Assessment Items
 • Work Requests Status Statistics by Assessment Project
 • Unacceptable Assessment Items by Priority
 • Costs and Ratings by Classification
 • Comprehensive Deficiency Reporting


Bodovna kartica procjene stanja pruža korisnicima grafički pristup za objektivno vrednovanje visokoprioritetnih stavki održivosti okoliša, te spuštanje na razinu detaljnijih informacija za pojedinačne stavke.