Environmental & Risk Management

Environmental & Risk Management

Waste Management

Upravljanje protokom otpada, posebno opasnog otpada, često je puno rizika i mogućih negativnih ishoda, ako se postupa loše. Organizacije se moraju nositi ne samo s često opterećujućom propisanom papirologijom, već i s izbjegavanjem rizika od pogrešaka, propusta i nesreća koje mogu dovesti do ozljeda, kazni i/ili potencijalnih sporova. Web-temeljena aplikacija ARCHIBUS Waste Management osigurava jednostavan i integriran pristup za praćenje, upravljanje i smanjenje i opasnog i neopasnog otpada. Pomaže glatko obraditi informacijski tok, počevši od mjesta nastanka, preko gomilanja, skladištenja, otpreme ili emisije, te konačnog odlaganja. Time pruža branjive informacije za procjenu učinkovitosti smanjenja otpada i programa recikliranja koji, zauzvrat, pomažu smanjiti emisiju ugljičnog dioksida i povećati bodove za LEED(TM) ili druge programe održivosti.

Pojednostavite praćenje i upravljanje otpadom

ARCHIBUS Waste Management objedinjuje sve podatke o otpadu, bez obzira na profil ili tip otpada, te omogućuje upravljanje i izvješćivanje o tim podacima kroz korisnički definirane, pretražive podatke i sveobuhvatan set izvještaja i grafikona o tipu otpada, izvoru, obujmu, certifikaciji dobavljača, mjestu / kapacitetu skladišta, učinkovitosti programa recikliranja, i još mnogo toga. Aplikacija pomaže rješavanju ovih tipičnih pitanja: Koliko određenog profila otpada je nastalo i od strane koga? Koji proizvođači su certificirani za prijevoz našeg otpada? Je li neko sjedište premašilo svoje granice ili kapacitete skladišta otpada? Koliko su učinkoviti naši programi za recikliranje?

Smanjite rizik od novčanih kazni i sporova

Nepoštivanje odobrenih procedura za skladištenje i odlaganje opasnog otpada dnevna je prijetnja radnicima, poslovanju i profitabilnosti jedne organizacije. Revizije i inspekcije su česte i imaju neposredne posljedice. Na primjer, u SAD-u, jedna nepravilna otpremnica pošiljke citotoksičnog otpada donosi novčanu kaznu od oko 20.000 dolara. Također, opasni otpad koji se nakuplja u skladišnom ormariću kemikalija za jedan dan nakon isteka 90-dnevnog roka može rezultirati novčanom kaznom od 8.000 dolara po incidentu. ARCHIBUS Waste Management aplikacija pomaže organizacijama osigurati potpunu usklađenost s opsežnim i preciznim propisima.

Povećajte svijest za smanjenje / recikliranje otpada

Sve više, mnogi vrhunski menadžeri s punomoćnim odgovornostima pokušavaju riješiti rastuću zabrinutost za održivost okoliša među različitim interesnim skupinama, kao što su investitori, kupci, zaposlenici, te nevladinie organizacije. ARCHIBUS Waste Management ne samo da pomaže smanjiti protoke i opasnog i neopasnog otpada, nego također pruža analitički okvir za mjerenje poboljšanja napora održivosti i mjerenja kako bi se opravdali zahtjevi.

Smanjite troškove revizija i izvješćivanja

ARCHIBUS Waste Management pomaže uštedjeti vrijeme i novac u prikupljanju podataka i proizvodnji potrebne dokumentacije za učinkovito upravljanje protokom otpada. Ubrzava proizvodnju potrebnih utovarnih naljepnica, otpremnica i službenih izvještajnih dokumenata. Aplikacija pomaže povećati produktivnost uz minimiziranje uredskih pogrešaka dopuštajući korisnicima da unose podatke jednom i ponovno ih koriste bez dodatnih unosa. Osigurajte točne evidencije i usklađenosti sa propisima u vezi vremena, količine i prijenosa odgovornosti pomoću Waste Management aplikacije.

Prednosti

 • Pojednostavljuje proces praćenja i upravljanja protokom opasnog otpada radi održavanja sigurnog radnog okruženja
 • Smanjuje rizik od novčanih kazni ili sporova u vezi skladištenja opasnog otpada i procedura za odlaganje
 • Povećava svijest i poboljšava odgovornost za inicijative za smanjenje otpada ili recikliranje kako bi se smanjila emisija ugljičnog dioksida i poboljšali bodovi za LEED ili druge programe održivosti
 • Smanjuje trošak i trud za zadovoljavanje revizije otpada i zahtjeva za izvješćivanje

Aktivnosti i izvještaji

 • Sažetak otpada
 • Ukupan otpad po kategoriji i rukovatelju
 • Količine otpada po kategoriji
 • Količine otpada u vremenskom razdoblju
 • Otpremnice otpada
 • Profili otpada po reguliranim oznakama
 • Profili otpada po kategoriji
 • Pronalazač pošiljke otpada
 • Nedavno isporučeni / ispušteni otpad
 • Ispušteni otpad
 • Pošiljke otpada
 • Skladištenje opasnog otpada
 • Sažetak skladištenja otpada
 • Sažetak gomilanja otpada
 • Mapa upravljanja otpadom

ARCHIBUS Waste Management pruža branjive informacije za procjenu učinkovitosti smanjenja otpada i programa recikliranja s dodatkom praćenja i upravljanja opasnim otpadom.