Real Estate Portfolio Management

Real Estate Portfolio Management

Real Estate Portfolio Management

Real Estate Portfolio Management

Portfolio Management

Centralizirani repozitorij preciznih i lako dostupnih informacija, osnova je za strateško upravljanje portfeljem nekretnina. Web-orijentirani ARCHIBUS Portfolio Management pomaže pojednostaviti prikupljanje i analizu podataka za točno agregiranje pojedinačnih stavki portfelja kako bi stvorio konsolidirani pregled portfelja. Sustav prati trenutne i planirane zakupe, prostor u vlasništvu u odnosu na zakup, podatke o trošku zgrada, i više, kako bi se omogućilo detaljno planiranje i odlučivanje. Drill-down mogućnosti, grafičke i geografske ogledne ploče, KPI grafovi, i personalizirani pogledi također pomažu korisnicima vizualizirati i analizirati podatke kako bi odlučili na temelju činjenica prilikom upravljanja portfeljem s ciljem ispunjenja organizacijske misije.

Više…

Real Estate Portfolio Management

Real Estate Portfolio Management

Lease Administration

Organizacije s opsežnim portfeljima zakupa, suočavaju se s obeshrabljujućim zadacima praćenja brojnih najmova sa različitim datumima isteka i jednako promjenjivim uvjetima najma. Oslanjajući se na ručne procese za praćenje i upravljanje tim najmovima, može uzrokovati pogreške temeljene na nepristupačnim ili netočnim podacima, propuštenim datumi obnove najma, unutarnjim frustracijama kupca, i mogućim novčanim kaznama. Web-orjentirani ARCHIBUS Lease Administration modul pruža centralizirano spremište, fleksibilne ogledne ploče, automatizirana upozorenja, i još mnogo toga. Implementacija programa pomoći će pojednostaviti unos podataka, automatizirati prikupljanja podataka i upravljanja zakupom, te poboljšati analitičke sposobnosti, sve vrijeme pružajući visoku razinu usluge po smanjenoj cijeni.

Više…

Real Estate Portfolio Management

Real Estate Portfolio Management

Cost Administration

Točno praćenje i upravljanje troškovima organizacijske popunjenosti je konkurentska prednost … i organizacijski izazov, bez centraliziranog repozitorija i pravih analitičkih alata. ARCHIBUS Cost Administration modul pruža proaktivnim menadžerima nekretnina i administratorima najma web-bazirano rješenje koje centralizira i pojednostavljuje definiciju, dodjelu, i odobrenje portfelja troškova posjedovanja, što može smanjiti administrativna opterećenja i poboljšano donošenje odluka. ARCHIBUS Cost Administration modul također sadrži intuitivni čarobnjak koji prati životni vijek troškova do nivoa računa ili sažetka, kao i sofisticirano filtriranje za višedimenzionalnu analizu troškova, i više.

Više…

Real Estate Portfolio Management

Real Estate Portfolio Management

Cost Chargeback & Invoicing

Povećanje učinkovitosti i smanjenje pogrešaka u izvođenju povrata troška i izvršavanju procesa fakturiranja/potraživanja, je ključno za smanjenje administrativnih troškova upravljanje nekretninama. Sada oba cilja se mogu postići sa ARCHIBUS Cost Chargeback & Invoicing modulom. Ovo web-bazirano rješenje kroz sofisticirani čarobnjak omogućuje administratorima najmovima i portfolio menadžerima automatizaciju računovodstvenih funkcija vezanih uz sve nekretnina. Čarobnjak povrata troška pruža korisnicima intuitivan alat za fleksibilne raspodjele troškova na interne i/ili vanjski troškovne centre, dok čarobnjak za fakture/potraživanja omogućuje automatsku naplatu i precizniji proces plaćanja za poboljšano upravljanje računom.

Više…

Real Estate Portfolio Management

Real Estate Portfolio Management

Portfolio Forecasting

Točno predviđanje potreba za prostorom i troškova posjedovanja je trajni izazov u dinamičnim organizacijama gdje stopa premještaja, rast organizacije, spajanja/preuzimanja, i drugi čimbenici čine ujedno i nesigurnost i priliku. Web-bazirani ARCHIBUS Portfolio Forecasting modul je interaktivno rješenje koje podržava pronicljiva predviđanja potreba prostora pomoću alternativnih scenarija. Ono također dodjeljuje organizacijske grupe na odgovarajuće lokacije i povezuje procjenjene troškove posjedovanja tim skupinama. Analitika ARCHIBUS Portfolio Forecasting modula i “što-ako” sposobnosti omogućuju korisnicima pregled alokacije povjesnog prostora/troška i predviđanje budućih scenarija temeljenih na korisnički definiranom vremenskom razdoblju.

Više…