Real Estate Portfolio Management

Real Estate Portfolio Management

Cost Administration

Točno praćenje i upravljanje troškovima organizacijske popunjenosti je konkurentska prednost … i organizacijski izazov, bez centraliziranog repozitorija i pravih analitičkih alata. ARCHIBUS Cost Administration modul pruža proaktivnim menadžerima nekretnina i administratorima najma web-bazirano rješenje koje centralizira i pojednostavljuje definiciju, dodjelu, i odobrenje portfelja troškova posjedovanja, što može smanjiti administrativna opterećenja i poboljšano donošenje odluka. ARCHIBUS Cost Administration modul također sadrži intuitivni čarobnjak koji prati životni vijek troškova do nivoa računa ili sažetka, kao i sofisticirano filtriranje za višedimenzionalnu analizu troškova, i više.

Poboljšajte upravljanje troškovima posjedovanja

Nekretnine i srodni troškovi posjedovanja su obično drugi najveći trošak organizacije odmah nakon toškova osoblja. Brzi pristup analizi troškova i podacima projekcije troškova, stoga je kritično za učinkovito upravljanje portfeljem ukupnog troška posjedovanja. ARCHIBUS Cost Administration modul pruža sve alate koje menadžeri nekretninama i administrator najmova trebaju kako bi prikupili i analizirali podatke o troškovima i pretvorili ih u korisne informacije koje su djelotvorne za sveobuhvatnu kontrolu troškova.

Poravnajte troškove posjedovanja s misijom

ARCHIBUS Cost Administration modul pruža vidljivost kako bi se uskladila struktura troškova posjedovanja u podršci misije organizacije, sve kroz napredno praćenje imovine, najma, troškove izgradnje i profitabilnost. U dodatku povećanja transparentnosti troškova putem web-baziranog pristupa informacijama i dijeljenju istih, ARCHIBUS Cost Administration modul može poboljšati razinu usluga vezanih uz nekretnine kroz održavanje točnih, obranjivih podataka o troškovima i prateći inicijativu optimizacije portfelja kroz integraciju s drugim ARCHIBUS povezanim aplikacijama.

Smanjite troškove i učestalost pogrešaka

Ručni procesi mogu predstavljati učinkovitu i financijsku kaznu na učinak organizacije. Kako bi se osiguralo da su podaci o troškovima lako unosivi, dohvaćeni, analizirani i nadzirani, ARCHIBUS Cost Administration modul pojednostavljuje i automatizira portfelja troškova administracije i proces plaćanja. Aplikacija omogućava menadžerima slijediti svaki trošak kroz njegov životni ciklus, kao i ispunjavanje svih obaveze plaćanja pravodobno.

Smanjite administrativna opterećenja

ARCHIBUS Cost Administration modul i njegova značajka radne uštede pomaže smanjiti sredstva potrebna za stvaranje konsolidiranog prikaza organizacijskog portfelja troškova. Korisnici mogu, na primjer, s jednim klikom generirati izvještaje tijeka prometa novca kroz prošle podatke uspješnosti portfelja, kao i projekcije budućih. Ti izvještaji mogu sažeti troškove prema kategorijama kao što su najam, zgrade, svojstva, ili računi. Oni podržavaju i korisnički definirane skupine i ograničenja. ARCHIBUS Cost Administration modul nudi ove i mnoge druge značajke koje korisnicima pomažu izvršiti strategije zatvaranja troškova posjeda.

Prednosti

 • Poboljšava portfelj upravljanje troškovima popunjenosti i odlučivanje s naprednim analizama troškova i spsobnošću projekcija istih
 • Pruža vidljivost kako bi se poravnala struktura troškova popunjenosti sa organizacijskom misijom
 • Smanjuje učestalost i trošak pogrešaka s ujednačenim procesima koje prate svi troškovi životnog ciklusa portfelja
 • Smanjuje administrativna opterećenja eliminiranjem ručnih procesa

Aktivnosti i izvještaji

 • Cash Flow Report
 • Costs Report
 • View Recurring Costs by Lease/Building/Property/Account
 • View Scheduled Costs by Lease/Building/Property/Account
 • View Actual Costs by Lease/Building/Property/Account
 • View Base Rent Costs by Lease
 • View Rent Expenses by Lease
 • View Rent Income by Lease


Povećajte točnost budžetiranja pomoću izvještaja o protoku novca koji stvaraju projekcije troškova za najmove, zgrade, nekretnine, i račune.