Real Estate Portfolio Management

Real Estate Portfolio Management

Cost Chargeback & Invoicing

Povećanje učinkovitosti i smanjenje pogrešaka u izvođenju povrata troška i izvršavanju procesa fakturiranja/potraživanja, je ključno za smanjenje administrativnih troškova upravljanje nekretninama. Sada oba cilja se mogu postići sa ARCHIBUS Cost Chargeback & Invoicing modulom. Ovo web-bazirano rješenje kroz sofisticirani čarobnjak omogućuje administratorima najmovima i portfolio menadžerima automatizaciju računovodstvenih funkcija vezanih uz sve nekretnina. Čarobnjak povrata troška pruža korisnicima intuitivan alat za fleksibilne raspodjele troškova na interne i/ili vanjski troškovne centre, dok čarobnjak za fakture/potraživanja omogućuje automatsku naplatu i precizniji proces plaćanja za poboljšano upravljanje računom.

Povećajte transparentnost troškova

ARCHIBUS Cost Chargeback & Invoicing modul omogućuje povećanu transparentnost u process upravljanja troškom kako bi poboljšalo odlučivanje o portfelju. Menadžeri lako mogu pristupiti konsolidiranim izvješćima o platnom statusu, stvarnim troškovima, i potraživanjima računa, uz pomoć drill-down mogućnosti po određenom računu. Svaka ovlaštena funkcija ili pojedinac u vašoj organizaciji (ili davatelja usluge) može potražiti potrebne informacije o računima i plaćanjima i generirati povezane izvještaje.

Poboljšajte operativnu učinkovitost

Eliminiranje vremenski dugotrajnog ručnog procesa za izračunavanje troška (raspoređenog, ponavljajućeg i stvarnog) i faktura je imperative, budući da organizacije pokušavaju kontrolirati troškove i poboljšati usluge. Menadžeri nekretninama i administratori najmova koji mogu automatizirati ove računovodstvene procese, ne samo u poboljšanju operativne učinkovitosti, nego i također u povećanju svojih profila kao strateških doprinositelja u okviru vlastitih organizacija. ARCHIBUS Cost Chargeback & Invoicing modul pruža proaktivnim profesionalcima sistemsku inteligenciju i alate za uštedu vremena i smanjenja administrativnih troškova kroz automatizaciju vremenski dugotrajnog povrata troškova i procesa fakturiranja.

Smanjite greške kod procesa povrata troška i fakturiranja

Pogreške kod povrata troška i fakturiranja su neizbježne prilikom ručnih unosa i izračuna. One se također mogu vrlo lako spriječiti pomoću aplikacija kojima se automatiziraju i pojednostavljuju ti procesi. ARCHIBUS Cost Chargeback & Invoicing modul nudi kombinaciju alata koji korisnicima omogućuju izbjegavanje računovodstvenih propusta prije nego oni mogu utjecati na učinkovitosti i novčane tokove. Aplikacija pruža cijeli niz zaštitnih mjera za smanjenje ljudske pogreške, i izgubljenog vremena potrebnog da se ispravi, tako da se organizacije mogu koncentrirati na produktivnije mjere koje pomažu u praćenju i upravljanju troškovima posjedovanja.

Poboljšajte procese pomoću snažnih čarobnjaka

Sofisticirane mogućnosti automatizacije troškova ARCHIBUS Cost Chargeback & Invoicing modula postoje zahvaljujući mogučnostima nekoliko snažnih čarobnjaka koji pomažu pojednostaviti, praćenje i upravljanje povrata troškova i proces fakturiranja. Pravilima vođen čarobnjak za povrat troška i čarobnjak naplate/potraživanja pružaju sposobnost obrade kroz više koraka potrebnih za odabir, identificiranje, te odobravanje troškove i povezanih aktivnosti naplate/plaćanja.

Prednosti

  • Povećava transparentnost troškova za poboljšanje donošenja odluka vezanih uz portfelj nekretnina
  • Poboljšava operativnu učinkovitost putem pojednostavljenog procesa povrata troška/dostavnice/plaćanja
  • Smanjivanje administrativnih pogrešaka sa automatskim izračunom povratka troška nadgledanjem fakture/plaćanja
  • Pojednostavljuje povrat troškova i procese fakturiranja kroz intuitivno sučelje temeljeno na čarobnjaku

Aktivnosti i izvještaji

  • View Invoice Details
  • View Accounts Receivable
  • View Invoices by Lease/Building/Property/Account
  • View Prepayments
  • View Lease Chargeback Agreements
  • View Actual Costs by Lease/Building/Property/Account /Department


Pregledajte detalje bilo koje fakture na jednoj lokaciji koja sadrži rokove plaćanja, uvjete, kontakte, povezane troškove, plaćanja, i druge stavke.