Real Estate Portfolio Management

Real Estate Portfolio Management

Portfolio Forecasting

Točno predviđanje potreba za prostorom i troškova posjedovanja je trajni izazov u dinamičnim organizacijama gdje stopa premještaja, rast organizacije, spajanja/preuzimanja, i drugi čimbenici čine ujedno i nesigurnost i priliku. Web-bazirani ARCHIBUS Portfolio Forecasting modul je interaktivno rješenje koje podržava pronicljiva predviđanja potreba prostora pomoću alternativnih scenarija. Ono također dodjeljuje organizacijske grupe na odgovarajuće lokacije i povezuje procjenjene troškove posjedovanja tim skupinama. Analitika ARCHIBUS Portfolio Forecasting modula i “što-ako” sposobnosti omogućuju korisnicima pregled alokacije povjesnog prostora/troška i predviđanje budućih scenarija temeljenih na korisnički definiranom vremenskom razdoblju.

Isporučite informirano prostorno/strateško planiranje

Identificiranje i zbrinjavanja nedovoljno iskorištenog prostora, jedan je od najučinkovitijih i najznačajnijih načina za smanjenje troškova posjedovanja. Slično tome, ispravno procjenjivanje kada će više prostora biti potrebno, je presudno za poboljšanje operativne učinkovitosti, te kvalitete rada i života. ARCHIBUS Portfolio Forecasting modul pruža jedinstven, sveobuhvatan način praćenja i analiziranja povijesnog i aktualnog korištenja prostora, kako bi informirao buduće strategije planiranje prostora. Centralizirani podataci, napredne vizualizacije i alati za planiranje, pomažu u točnom predviđanju budućeg utjecaja organizacijskog rasta ili smanjenja, na postojećem portfelju prostora. Uz ARCHIBUS Portfolio Forecasting modul, menadžeri konačno mogu ostvariti veću preciznost u procjeni potreba prostora, i optimiziranju korištenja istog u vlasništvu ili iznajmljenim objektima.

Isporučite dosljedne višegodišnje prognoze

ARCHIBUS Portfolio Forecasting modul menadžerima omogućuje korištenje povijesne i trenutne informacije kako bi točno projecirali trošak objekta na temelju procijenjenih potreba odjela i grupa u organizaciji. Korisnici mogu lako razviti prognoze troškove i ravnomjerniju distribuciju troškova kroz precizno razumijevanje odnosa prostor/grupa.

Smanjite administrativne troškove

Potreba predviđanja portfelj prostora i troškova samo je dio cilja za menadžere nekretninama i objekatima. Još jedan potreban sastojak u stvaranju troškovno učinkovite kontrole poslovanja je često podcijenjeno administrativno opterećenje. ARCHIBUS Portfolio Forecasting modul ističe tu zabrinutost kroz automatizaciju i racionalizaciji predviđanja, te raspodjelu zadataka s intuitivnim setom alata koji donosi rezultate u djeliću vremena inače potrebnom za provedbu ove potrage.

Prognozirajte i alocirajte godišnje troškova

Uz alate predviđanja troškova ARCHIBUS Portfolio Forecasting modula, korisnici mogu alocirati troškove gradnje po odjelima/troškovnim centrima koji su predviđeni da zauzimaju buduće prostore naznačene u prognozi portfelja. ARCHIBUS Portfolio Forecasting modul onda može izračunati godišnji trošak izgradnje i distribuirati ga proporcionalno svim odjelima/troškovnim centrima u zgradi.

Prednosti

  • Donosi strukturirane informacije i podršku odlučivanju za strateško planiranje
  • Pruža dosljednu višegodišnju prognozu prostor/cijena bez upotrebe CAD alata
  • Smanjuje administrativne troškove kroz brze projekcije i mogućnosti alokacije
  • Projicira godišnje troškove odjelima/troškovnim centrima na temelju predviđanja alokacije prostora

Aktivnosti i izvještaji

  • Baseline Portfolio Scenarios and Alternative Scenarios
  • Stack Chart
  • Space Gap Analysis
  • Headcount Projection Chart
  • Portfolio Forecast Department Analysis
  • Cost Forecast Department Analysis


Poboljšajte vizualizaciju predviđanja raspodjele prostora pomoću pomičnih stog dijagrama za grupna preseljenja između katova.