Real Estate Portfolio Management

Real Estate Portfolio Management

Portfolio Management

Centralizirani repozitorij preciznih i lako dostupnih informacija, osnova je za strateško upravljanje portfeljem nekretnina. Web-orijentirani ARCHIBUS Portfolio Management pomaže pojednostaviti prikupljanje i analizu podataka za točno agregiranje pojedinačnih stavki portfelja kako bi stvorio konsolidirani pregled portfelja. Sustav prati trenutne i planirane zakupe, prostor u vlasništvu u odnosu na zakup, podatke o trošku zgrada, i više, kako bi se omogućilo detaljno planiranje i odlučivanje. Drill-down mogućnosti, grafičke i geografske ogledne ploče, KPI grafovi, i personalizirani pogledi također pomažu korisnicima vizualizirati i analizirati podatke kako bi odlučili na temelju činjenica prilikom upravljanja portfeljem s ciljem ispunjenja organizacijske misije.

Poboljšajte upravljanje nekretninama

Web-orijentiran ARCHIBUS Portfolio Management modul omogućuje centralizirano prikupljanje, analizu i dijeljenje informacija o portfelju nekretnina. Stvaranje zajedničkog operativnog radnog okvira zemljišta, objekata, zgrada i najmova omogućuje upsješniju suradnju i bolje odlučivanje temeljeno na činjenicama. Opcionalna GIS funkcionalnost donosi kartografski prikaz i perspektivu za poboljšanu vizualizaciju i analizu. Rezultat je organizacija koja je konačno u potpunoj kontroli točnih podataka o imovini i učinku/izvedbi iste.

Omogućite bolje odlučivanje

ARCHIBUS Portfolio Management modul nudi bogat skup grafičkih alata za prikaz portfelja nekretnina u cijelosti, ili prema određenim kriterijima, dajući menadžerima sveobuhvatan pregled detalja imovine za učinkovitije komuniciranje izazova i mogućnosti upraviteljima na C-razini upravljanja. Osim posvećene ogledne ploče za svaku kategoriju imovine, program podržava interaktivne KPI grafove za skupne informacije o portfelju, kao i lako personalizirane poglede koji predstavljaju filtrirani geografski popis portfelja stavki.

Unaprijedite analizu uzroka

Portfolio menadžeri koji žele identificirati mogućnosti i proaktivno izbjeći problem, mogu to učiniti s ARCHIBUS Portfolio Management modulom. Na primjer, kada se dogodi neočekivano povećanje ili smanjenje raspoloživog prostora, korisnici mogu brzo kroz drill-down funkcionalnost portfelja na razini stavke pronaći uzrok. Sposobnosti da ostanu na najvišem nivou dnevnih operacija, uočavanja trendova, i analize potrošnje u stvarnom vremenu omogućuju odgovarajuće odnosno uzvratno upravljanje. Program omogućuje korisnicima da odgovarajući na tekuće probleme, predvide buduće potrebe.

Smanjite vrijeme unosa podataka i pogreške

ARCHIBUS Portfolio Management modul smanjuje administrativne troškove kroz racionalizaciju portfelja unosa podataka kroz ARCHIBUS Data Entry čarobnjak s ciljem poboljšanja brzine i točnosti. ARCHIBUS Data Entry Wizard podržava jednostavan korak-po-korak proces unosa podataka koji poboljšava sposobnost zadržavanja točnosti repozitorija podataka, tako da informacija o portfelju uvijek ostane trenutna i važeća, podržavajući strateški proces donošenja odluka.

Prednosti

 • Poboljšava upravljanje osnovnim sredstvima kroz sveobuhvatno praćenje i analizu portfelja imovine
 • Pruža više perspektiva na uspješnost upravljanja portfeljem kako bi se omogućilo brzo, činjenično odlučivanje
 • Poboljšava analizu uzroka za održavanje odgovarajuće razine usluge
 • Smanjuje administrativne troškove kroz brzo i intuitivno unošenje podataka

Aktivnosti i izvještaji

 • Management by Portfolio Type: Building, Structure, Land
 • Building/Land Area by Facility Type/Time Period
 • Buildings/Land Area by Time Period & Location
 • Buildings/Land Area Availability by Location & Time Period
 • Building, Structure, Land, & Overall Portfolio Dashboards
 • Data Grouping by Geography, Area Usage, Area Availability
 • Timeline Analyses
 • KPI Charting & Benchmarking
 • Drill Down Capabilities
 • Geographical Tool to Link to GIS Capability


Portfolio Manager aplikacija pruža više-pregledne mogućnosti za prebacivanje između analiza zemljišta, struktura i zgrada, uključuje grafičke i GIS informacije, te putem pregleda daje objedinjene podatke o kapitalnim transakcijama.