Workplace Services

Workplace Services

Hoteling

U mnogim organizacijama, uredski prostor često je nedovoljno iskorišten za 50% ili više, što je rezultira stvarnim vlasništvom i emisijom stakleničkih plinova većima od potrebnih, zajedno s njihovim pripadajućim troškovima. Web-orijentiran ARCHIBUS Hoteling modul omogućuje organizacijama da više u potpunosti iskoristite postojeći prostor, potencijalno smanje zakupljeni/vlastiti prostor u svom portfelju, kao i da smanje emisije stakleničkih plinova i operativne troškove radnog prostora. Podržava privremenu raspodjelu radnog prostora za dinamičke projektno temeljene timove i omogućuje provedbu sve popularnije inicijative za rad na daljinu. Dodatno, Hoteling modul pojednostavljuje implementaciju povrata naplate zajedničkih prostora, što dodatno potiče učinkovitost prostora i odgovornost za troškove popunjenosti.

Upotrijebite prostor učinkovitije radi smanjenja troškova

ARCHIBUS Hoteling modul pruža jednostavnost samouslužnih web obrazaca kako bi se omogućilo rastućoj mobilnoj radnoj snazi lako pronalaženje i raspoređivanje dostupnog prostora prema potrebi. Hoteling modul utječe na inventar postojećeg prostora organizacije, podatke o popunjenosti, te metodologiju povrata naplate u svrhu integracije s drugim ARCHIBUS aplikacijama. Web sučelje aplikacije uvelike smanjuje vrijeme unosa podataka, a proizvodi izvještaje o korištenju koji omogućavaju voditeljima odjela da identificiraju i otpuste nedovoljno iskorišten prostor.

Smanjite emisiju stakleničkih plinova

Mnoge organizacije, bilo da su profitne, neprofitne, ili državne, uspostavljaju ciljeve smanjenja prostora i energije kako bi se postigli ciljevi održivosti okoliša i poboljšao njihov konačni ishod. ARCHIBUS Hoteling modul podržava pružanje rada na daljinu, dijeljenog posla, te drugih fleksibilnih radnih sporazuma. Ti programi pomažu eliminirati potrebu za punim radnim vremenom, zauzeće radnog mjesta, čime se smanjuje emisija stakleničkih plinova koja proizlazi iz putovanja na posao ili nepotrebno većeg objekta u portfelju.

Podržite agilnu radnu snagu

Za organizacije koje pružaju prostor suradnicima koji provode značajan postotak njihovog radnog vremena izvan sjedišta, ili koje imaju iskustvo s visokom stopom mješanja zbog projektno temeljenih timova, ARCHIBUS Hoteling modul može pomoći u implementaciji inicijativa za fleksibilan radni prostor. Dodatno, organizacije koje doživljavaju brzi rast, spajanja, ili udruživanja također mogu imati velike koristi od Hoteling modula za privremeni rebalans inventara radnog prostora.

Pratite vremenski temeljeno vlasništvo i naplate

Uklonite frustraciju gledanja neiskorištenih rezerviranih prostora. Značajke ARCHIBUS Hoteling modula za povrat naplate promoviraju odgovornost strane pojedinaca i njihovih odjela. Korisnici mogu zakazati odgovarajući prostor za privremene ili povremene suradnike s odgovarajućim troškovnim centrom kojem se naplaćuje rezervirani prostor. Vremenski temeljene dodjele popunjenosti lako se prate, što omogućuje menadžerima da predvide zahtjeve za prostorom i proračun u skladu s tim.

Prednosti

 • Snižava troškove za nekretnine i pripadajuće troškove poboljšavajući iskorištenost prostora i omogućavajući razmještaj viška inventara
 • Smanjuje ukupne emisije stakleničkih plinova i operativne troškove radnog mjesta temeljeno na manjim, učinkovitijim emisijama iz objekata koje proizlaze iz poboljšanog korištenja prostora
 • Pruža fleksibilnost za smještaj mobilne radne snage i povećava zadovoljstvo zaposlenika
 • Omogućuje jednostavno implementaciju povrata naplate da ohrabre odgovorno i učinkovito korištenje prostora

Aktivnosti i izvještaji

 • Room Bookings for a Date Range
 • Rooms Without Bookings for a Date Range
 • Canceled or Rejected Bookings for a Date Range
 • Room Bookings by Employee
 • Room Bookings by Department
 • Over-allocated Rooms
 • Hoteling Chargeable Costs by Division
 • Overall Utilization, by Department and by Room
 • Hoteling Utilization, by Department and by Room


ARCHIBUS Hoteling aplikacija omogućuje organizacijama bukiranje prostorija, te prikaz njihovih lokacija, kao podršku radnicima na daljinu u posjeti i dinamičnim projektno-temeljenim timovima.