Workplace Services

Workplace Services

Service Desk

Da li vaša organizacija doživljava česte pogreške i propuštene prioritete stoga što se uslužnim zahtjevima ne rukuje ispravno? Eliminirajte potrebu za pridijeljenim osobljem za obradu uslužnih zahtjeva i osigurajte centralizirani, samouslužni portal za zajedničke uslužne zahtjeve. ARCHIBUS Service Desk je web-orijentirana aplikacija koja omogućuje jednostavne, samouslužne procese za najčešće tražene usluge, uključujući selidbe/dodavanja/izmjene, rezervacije prostorija, upravljanje projektima, između mnogih drugih zahtjeva. Service Desk modul automatizira ciklus uslužnih zahtjeva putem oznaka iz ugovora o razini usluga (SLA) o ovlaštenju, davanju prioriteta, usmjeravanju, i završetku zahtjeva. Povećajte učinkovitost, smanjite troškove i poboljšajte zadovoljstvo korisnika pomoću ARCHIBUS Service Desk modula.

Ubrzajte ciklus uslužnog zahtjeva

Kao web-orijentirani portal, ARCHIBUS Service Desk modul pruža ovlaštenim korisnicima pristup centraliziranim uslugama i jamčenu izvedbu koju omogućavaju SLA temeljeni na pravilima. Dinamički prikaz za zahtjev pruža zahtjevatelju samo one bitne stavke ili polja u obrascu za zadanu vrstu zahtjeva. Na temelju onoga tko traži uslugu, mjesto rada, i vrstu potrebne usluge, Service Desk modul odabire odgovarajuće usmjeravanje i/ili obradu zahtjeva.

Smanjite administrativna opterećenja i troškove

Raširena upotreba samouslužnih web obrazaca uvelike smanjuje opterećenje i resurse potrebne za funkcioniranje osoblja u odjelu za usluge za raspoređivanje, otpremanje, i praćenje. Pored toga, postavljanje ARCHIBUS Service Desk modula oslobađa operativne menadžere od dnevnih administrativnih poslova dopuštajući im više vremena za poboljšavanje ukupno pružanje usluga po nižoj cijeni. Automatizirani procesi radnog toka u aplikaciji poboljšavaju pružanje usluga uz suzbijene troškove.

Poboljšajte mjerenje i izvedbu

Service Desk modul mjeri vremena odziva i završetka i uspoređuje ih sa SLA zahtjevima. To pomaže otkriti probleme izvedbe i daje opravdanje za ispravno dodijeljivanje potrebnih resursa.

Prednosti

 • Ubrzava zahtjeve za sve usluge putem jednostavnih obrazaca, inteligentnih radnih procesa, i automatskog obaviješćivanja o statusnim promjenama
 • Smanjuje administrativna opterećenja i operativne troškove omogućavanjem samouslužnog okruženja
 • Povećava učinkovitost provodeći ugovori o razini usluga (SLA) za kontrolu pristupa resursima i standardima
 • Poboljšava mjerenje/analizu izvedbe i uzdiže zadovoljstvo korisnika

Aktivnosti i izvještaji

 • Open Service Requests by Request Type and Status
 • Update/Close Service Requests/Orders
 • Cost of Service Requests
 • Cost vs. Budget of Service Requests
 • Service Provider Performance
 • Service Request Type Performance
 • Complete Control of Service Request Cycle
 • Archived Service Requests
 • Cost of Archived Service Requests
 • Service Level Agreement (SLA) Controls
 • Flexible Workl ows and Routing
 • Automated Escalations and Notii cations
 • Satisfaction Survey Results


Pristup sumarnim izvještajima za analizu povijesti troškova servisnih zahtjeva i planiranje budućih budžeta.